Tło

Adwokat Jakub Elegańczyk

Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2013 roku. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2012 r. zajmuje się zagadnieniami prawnymi związanymi z nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi.

Twierdzi, że jeśli nie prawo, to wybrałby budownictwo lub architekturę. W zawodzie adwokata udało mu się z powodzeniem połączyć obie te pasje. Sprawami prawnymi dotyczącymi nieruchomości oraz inwestycji budowlanych zajmuje się na każdym etapie: od wykonania audytu prawnego nieruchomości i aktywnego uczestnictwa w procesie planistycznym przed organami administracji publicznej, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie transakcji obrotu nieruchomościami (w tym rolnymi), doradztwo podczas przygotowania i realizacji procesu budowlanego, przygotowanie i przeprowadzanie dalszej sprzedaży nieruchomości, organizację formalną wspólnot mieszkaniowych po obsługę negocjacji i sporów z kontrahentami z każdego etapu realizacji inwestycji i obrotu nieruchomościami, a także z etapu korzystania z nieruchomości.

Z pasją podejmuje się spraw o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym, a spośród procesów sądowych lubi zwłaszcza te o obszernym materiale dowodowym i wartkim przebiegu. Podejmuje wyzwania prawne, ale również te rzucone na tenisowym korcie. Zamiłowanie do wielu sportów nauczyło go wytrwałości, a sportowe współzawodnictwo tego, czym jest zdrowa rywalizacja. Chętnie czyta literaturę piękną i faktu z okresów przełomu, niepokoju i terroru wobec jednostki, co idzie u niego w parze z zainteresowaniem dowodowymi aspektami obrony w sprawach karnych oraz rzeczywistą realizacją praw jednostki w starciu z państwowym aparatem przymusu i sprawiedliwości. Pasjonat malarstwa, sam także maluje.

Autor publikacji naukowych i w czasopismach specjalistycznych, uczestnik i prelegent lokalnych i ogólnopolskich konferencji naukowych i branżowych.

Jest autorem publikacji naukowych oraz w czasopismach specjalistycznych:

 • „Badanie opinii sędziów i prokuratorów niektórych jednostek organizacyjnych apelacji poznańskiej na temat projektowanych zmian Kodeksu Postępowania Karnego” (współautor) [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013;
 • „Kilka uwag na marginesie uzasadnienia do wyroku SN z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. V KK 139/12)" [w:] Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, nr 3, Poznań 2013;
 • „Tajemnica obrończa a pozycja tłumacza w postępowaniu karnym” [w:] A. Światłowski (red.), Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej, Kraków 2013;
 • „Jeden budynek - kilka ksiąg wieczystych?", Wspólnota Mieszkaniowa 3/2021;
 • „Odpowiedzialność zarządu pełniącego funkcję bez wynagrodzenia", Wspólnota Mieszkaniowa 5/2021;
 • „Decyzja o warunkach zabudowy", Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 13/2021 (dodatek "Kurier Prawny");
 • „Sposób ustalania udziałów w nieruchomości", Wspólnota Mieszkaniowa 9/2021;

a także publikacji w serwisie internetowym INFOR dotyczących zagadnień transportu drogowego.

Uczestniczył w licznych konferencjach i szkoleniach, w tym m.in.:

 • 24. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 30 września 2022 r., wykład pt. "Rola zarządcy w dochodzeniu roszczeń dotyczących nieruchomości" (jako prelegent)
 • Forum Prawa Budowlanego - najlepsze praktyki po nowelizacji ustawy 2020-2022, szkolenie on-line w dniu 21 czerwca 2022 roku zorganizowane przez Rzeczpospolita Konferencje (jako prelegent)
 • Odbiory budowlane i proces inwestycyjny w 2022 roku, szkolenie on-line w dniu 31 maja 2022 r. zorganizowane przez Forum Media Polska Sp. z o.o., wydawcę czasopism Real Estate Magazine oraz Poradnika Właścicieli i Zarządców "Mieszkanie i Wspólnota" (jako prowadzący)
 • XII Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości w Warszawie w dniu 25 listopada 2021 r. (jako prelegent)
 • Konferencja „Adwokat dla przedsiębiorcy” zorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w dniu 27 września 2019 r.
 • Szkolenie „Komunikacja w biznesie” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu w lutym 2018 r.
 • Konferencja naukowa „Ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian” zorganizowanej przez Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kwietniu 2013 r. (także jako sekretarz sesji)
 • Konferencja naukowa „Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej” zorganizowanej przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w marcu 2012 r.