Tło

Michał Kowalski

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 2013 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek kapitałowych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych. Od kilku lata doradza jednej z wiodących uczelni wyższych w kraju.

Z sukcesami prowadził postępowania cywilne przed sądami wszystkich instancji. W kręgu jego szczególnych zainteresowań zawodowych znajduje się prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy, o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych oraz z zakresu prawa autorskiego.

Reprezentuje uczestników postępowania karnego, w szczególności w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz dotyczących funkcjonariuszy publicznych. Od kilku lat zajmuje się także reprezentacją członków organów jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zarówno przed Regionalną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, jak i przed Główną Komisją Orzekającą działającą przy Ministerstwie Finansów w Warszawie.

Jest członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem kapitału prywatnego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Od lat posiada dwie pasje: klocki Lego i sport. Jest miłośnikiem tworzenia, składania oraz fotografowania zarówno własnych klockowych konstrukcji, jak i zestawów dostępnych na rynku. Pasjonują go zwłaszcza klasyczne zestawy klocków Lego z lat 80. i 90. Swoją pasją dzieli się mediach społecznościowych za pośrednictwem serwisu Instagram.

Od dzieciństwa uwielbia także grę w tenisa stołowego. Aktualny mistrz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.