Tło

Katarzyna Kurkowiak

Aplikantka adwokacka, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2020 roku. Absolwentka studiów wyższych z zakresu socjologii.

Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze administracji samorządowej, jak i przedsiębiorstw prywatnych. W jednostkach samorządowych zajmowała się sprawami z zakresu prawa administracyjnego procesowego i materialnego. Kompetencje zawodowe rozwija również w zakresie zagadnień prawnych związanymi z obrotem nieruchomościami, procesem inwestycyjno-budowlanym oraz komercjalizacją nieruchomości. Jej zainteresowania zawodowe związane są również z branżą deweloperską.

Odbywając praktyki miała okazję poznać zagadnienia z różnych gałęzi prawa i poszerzyć wiedzą w kwestiach związanych prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem rodzinnym i opiekuńczym, a także postępowaniem cywilnym na etapie egzekucji wierzytelności.

Studia z dziedziny socjologii uwrażliwiły ją na problemy społeczne, stąd w działalności prawniczej stara się pozostawać otwarta na zagadnienia związane z alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów. Posiada uprawnienia mediatora sądowego i uprawnienia w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2.

Od czasów szkoły średniej pozostaje aktywnym społecznie wolontariuszem m.in. świadcząc pomoc Ukrainie. Nie pozostaję również obojętna wobec problemów ochrony środowiska i kryzysu klimatycznego. Stara się poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie w ramach Pracowni Pytań Granicznych przy UAM w Poznaniu.