Tło

Obsługa prawna przedsiębiorców - Adwokat Poznań

Korzystanie z usług prawnych przez przedsiębiorców

Kancelaria adwokacka oferuje świadczenie usług prawnych dla przedsiębiorców w sposób stały i kompleksowy, jak również pomoc w rozwiązywaniu incydentalnych problemów. Wspólnie z Klientami wypracowujemy model prowadzenia działalności gospodarczej, dobierając odpowiednią formę prawną (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego), tworząc jej fundamenty w postaci dokumentów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz umów z kontrahentami, dzięki czemu dbamy o właściwe zabezpieczenie realizacji celów gospodarczych naszych Klientów. Zajmujemy się również opracowywaniem i wprowadzaniem zmian prawnych w organizacji przedsiębiorstw. Kancelaria doradza także firmom, które zamierzają zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Wymaga to wyboru właściwej ścieżki i przygotowania etapów tego działania. 

Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w przeprowadzaniu transakcji, zwracając szczególną uwagę na faktyczną wykonalność postanowień umownych i zabezpieczenie roszczeń.

Kancelaria obsługuje problemy prawne wymagające natychmiastowej interwencji, jak i te wymagające zastosowania długofalowej strategii. Zwracamy uwagę na efektywność, koszty i czas wykonania proponowanych rozwiązań.

Zajmujemy się negocjowaniem w imieniu naszych Klientów. Prowadzenie rozmów ugodowych wymaga znajomości prawnych możliwości realizacji zamierzonych celów, projektowania wariantów alternatywnych oraz przewidywania skutków składanych propozycji i podejmowanych decyzji. Niekiedy emocje wywoływane przez spór nie pozwalają przedsiębiorcom na osiągnięcie porozumienia, które jest niezbędne do dalszego prowadzenia działalności. Naszym Klientom zapewniamy spojrzenie z dystansu na istniejący konflikt i wskazanie możliwych dróg jego rozwiązania.

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w sporach z kontrahentami, pracownikami oraz organami państwowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach przed urzędami, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

Miejsce świadczenia obsługi prawnej przedsiębiorców

Obsługę prawną przedsiębiorców prowadzimy w siedzibie Kancelarii Adwokackiej oraz bezpośrednio w siedzibach Klientów. Czynności podejmujemy przede wszystkim na obszarze województwa wielkopolskiego, w tym w Poznaniu, a także obszarze całej Polski.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z Kancelarią i rozmowy o nurtujących Państwa problemach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Razem możemy stworzyć właściwe rozwiązania.