Tło

Kredyty frankowe Kancelaria Poznań

Kancelaria Adwokacka pomaga kredytobiorcom w sprawach hipotecznych kredytów frankowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach reklamacyjnych prowadzonych przez banki, a także w postępowaniach sądowych przeciwko bankom w sprawach kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF).

Roszczenia kredytobiorców „frankowych” wobec banków

W sprawach kredytów frankowych kredytobiorcy mogą domagać się przede wszystkim:

 1. stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu frankowego w całości – co może prowadzić do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej;
 2. stwierdzenia przed sąd, iż umowa kredytu frankowego zawiera niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), co prowadzi do tzw. „odfrankowienia” umowy kredytu i przekształcenia jej w umowę kredytu złotowego (w PLN);
 3. zwrotu przez bank dotychczas uiszczonych rat i innych opłat związanych z umową kredytową, w tym związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (UNWW);
 4. zwrotu przez bank nadpłat wynikających z wprowadzonych do umowy przez bank niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych).

Określenie zakresu i wysokości roszczeń w konkretnej sprawie wymaga analizy umowy kredytu frankowego – Kancelaria oferuje wstępną analizę umowy kredytu frankowego.

Kancelaria adwokacka świadczy także usługi w zakresie obrony kredytobiorców przed roszczeniami banków wynikającymi z wypowiedzenia umowy kredytu frankowego.

Kredyt frankowy indeksowany a denominowany

Kredyt indeksowany

 • to kredyt, którego kwota wyrażona była w złotych polskich;
 • następnie w dniu wypłaty kwota kredytu przeliczana była na franki szwajcarskie według kursu kupna waluty (kurs niższy) z tabeli ustalanej jednostronnie przez bank;
 • saldo kredytu wyrażane jest we franku szwajcarskim i przeliczane według kursu sprzedaży waluty (kurs wyższy) z tabeli ustalanej jednostronnie przez bank – oznacza to, że wraz ze wzrostem kursu CHF saldo zadłużenia rośnie, mimo kilkunastoletniej spłaty kredytu;
 • spłata kredytu następuje w złotych polskich po przeliczeniu należności (raty, opłaty) z franków szwajcarskich na złote polskie według kursu sprzedaży waluty (kurs wyższy) z tabeli ustalanej jednostronnie przez bank.

Kredyt denominowany

 • to kredyt, którego kwota wyrażona była we frankach szwajcarskich;
 • następnie w dniu wypłaty kwota kredytu przeliczana była na złotówki według kursu kupna waluty (kurs niższy) z tabeli ustalanej jednostronnie przez bank – do chwili wypłaty kredytobiorca nie wiedział ile środków pieniężnych w złotych polskich otrzyma;
 • saldo kredytu wyrażane jest we franku szwajcarskim i przeliczane według kursu sprzedaży waluty (kurs wyższy) z tabeli ustalanej jednostronnie przez bank – oznacza to, że wraz ze wzrostem kursu CHF saldo zadłużenia rośnie, mimo kilkunastoletniej spłaty kredytu;
 • spłata kredytu następuje w złotych polskich po przeliczeniu należności należności (raty, opłaty) z franków szwajcarskich na złote polskie według kursu sprzedaży waluty (kurs wyższy) z tabeli ustalanej jednostronnie przez bank.

Poprzez stosowanie różnych kursów CHF (kurs kupna – kurs sprzedaży) bank uzyskiwał dodatkowy przychód w oparciu o tzw. spread walutowy.

Od 2011 roku istnieje możliwość zawarcia aneksu do umowy kredytu, na mocy którego spłaty mogłą być dokonywane we frankach szwajcarskich (CHF). Zawarcie aneksu nie przekreśla możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku.

Od czego zacząć sprawę frankową?

Należy skompletować dokumenty związane z kredytem frankowym:

 • umowę kredytu frankowego,
 • wszystkie aneksy do umowy kredytu frankowego,
 • wnioski o wypłatę kredytu,
 • regulamin umowy kredytu frankowego – jeśli występował.

Na podstawie powyższych dokumentów możliwe będzie określenie rodzaju kredytu i zakresu roszczeń.

Wstępna analiza umowy kredytu frankowego

Kancelaria Adwokacka oferuje „frankowiczom” wstępną analizę umowy kredytu frankowego (indeksowanego, denominowanego).

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem takiej analizy skontaktuj się z nami:
e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl
telefon: +48 696 850 775