Tło

Wykład adwokata Jakuba Elegańczyka na 24. Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie

Adwokat Jakub Elegańczyk w dniu 30.09.2022 r. wygłosi wykład na 24. Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Przedmiotem wykładu będzie rola zarządcy nieruchomości w dochodzeniu roszczeń dotyczących nieruchomości.

Podczas prelekcji poruszone zostaną aspekty prawne i praktyczne dotyczące możliwości wspierania właścicieli przez zarządcę nieruchomości w dochodzeniu roszczeń związanych z nieruchomością, zarówno w zakresie nieruchomości stanowiących własność jednej bądź większej ilości osób (tzw. zwykła współwłasność ułamkowa), jak i w zakresie nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych (tzw. przymusowa współwłasność ułamkowa). Przedstawione i omówione zostaną przykładowe postanowienia umów pomiędzy zarządcą a właścicielami oraz przykładowe postanowienia uchwał wspólnot mieszkaniowych dotyczące tego zagadnienia.

Organizowane od ponad dwudziestu pięciu lat przez Polską Federację Rynku Nieruchomości Kongresy są okazją do spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami zajmującymi się zawodowo rynkiem nieruchomości i pasjonatami tej branży. Wydarzenie co roku gromadzi ok. 200-300 osób, w tym przedstawicieli biur nieruchomości, zarządców nieruchomości, banków, pośredników finansowych oraz ubezpieczycieli. 

Ze szczegółami wydarzenia można się zapoznać na stronie internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

https://pfrn.pl//page/2930