Tło

Ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa

Na blogu oprawiebudowlanym.pl ukazała się rozmowa z adwokatem Jakubem Elegańczykiem o ubezpieczeniu obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa. Poruszono w niej takie kwestie, jak zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, likwidacja szkody i przedawnienie roszczeń.

Aby przeczytać rozmowę, kliknij tutaj.

Zapraszamy do lektury!