Tło

Odpowiedzialność zarządu wspólnoty mieszkaniowej pełniącego funkcję bez wynagrodzenia

W majowym wydaniu ogólnopolskiego czasopisma "Wspólnota Mieszkaniowa" ukazał się artykuł adwokata Jakuba Elegańczyka dotyczący odpowiedzialności członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej pełniącego funkcję bez wynagrodzenia.

Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych wykonujący swe zadania nieodpłatnie często nie są świadomi, iż z pełnioną funkcją wiąże się się odpowiedzialność prawna, a co za tym idzie - finansowa. W określonych sytuacjach członkowie wspólnoty mieszkaniowej - współwłaściciele mogą kierować do członków zarządu roszczenia.

W publikacji zostały omówione trzy rodzaje odpowiedzialności:

  1. organizacyjna,
  2. cywilna,
  3. karna.

 

Zapraszamy do lektury artykułu zwłaszcza członków wspólnot mieszkaniowych i członków zarządów wspólnot mieszkaniowych.