Tło

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 7 listopada 2019 r. w życie weszła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). Zmiany wprowadzone tą nowelizacją są fundamentalne dla postępowania cywilnego. Wprowadzono m.in.:

  • nowe wymagania dotyczące pism procesowych, w tym pozwów;
  • nowe zasady doręczania pozwów;
  • postępowania przygotowawcze - całkowicie nową instycję w postępowaniu cywilnym;
  • zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym możliwość korzystania z opinii prywatnych rzeczoznawców w postępowaniu uproszczonym;
  • prekluzję dowodową.

Przemodelowano postępowanie zażaleniowe i apelacyjne. Przywrócono niezwykle rygorystyczne postępowanie w sprawach gospodarczych. Wprowadzono środki mające zapobiegać nadużywaniu uprawnień procesowych stron. Dokonano zmian w zakresie kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

W dniach 21 listopada i 9 grudnia 2019 r. adwokat Jakub Elegańczyk uczestniczył w szkoleniach dotyczących powyższej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.