Tło

INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH i KIEROWCÓW ZAWODOWYCH W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, również wśród pracowników przedsiębiorstw transportowych, informuję, 14-dniowa kwarantanna nie dotyczy kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Jednakże zgodnie § 2 ust. 5 rozporządzenia, obowiązek odbycia kwarantanny nie ma zastosowania w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.